Illustration

This image has an empty alt attribute; its file name is 4_envishet-1024x595.jpg
Att lyckas som säljare kräver envishet.
Ur boken “Att sälja medicin”
This image has an empty alt attribute; its file name is 5_oförberedda-1-1024x701.jpg
Förbered gärna dina åhörare lite.
This image has an empty alt attribute; its file name is 6_kroppsspråk_portfölj-1024x932.jpg
Använd ett vänligt inbjudande kroppsspråk.
This image has an empty alt attribute; its file name is 9_pausering-2-1024x684.jpg
Pausering är viktigt.
This image has an empty alt attribute; its file name is 10_blickriktning-4-785x1024.jpg
Den blickriktning du har styr publikens blickriktning.
This image has an empty alt attribute; its file name is 12_gemensam-blickriktning-1-1024x511.jpg
Bra placering vid ett säljsamtal.
This image has an empty alt attribute; its file name is 11_samtalspos_b-1024x388.jpg
Samtalspositioner: tävlan – samarbete – samtal
This image has an empty alt attribute; its file name is 19_stegvis-utv-1024x771.jpg
Utveckla stegvis, försök inte göra allt meddetsamma.
Att inta barnets perspektiv.
Grundkänslor
copingmodes__