tecknat

Du föds, slumpvis, in i världen.

(4 st kapitelillustrationer till “XBT – existentiell beteendeterapi”, NoK 2020)

Du växer upp, socialiseras och formas

… och formar – livet ger valmöjligheter. Ta vara på dom.

Så småningom är din tid ute.

Återhämtning

 

Övergrepp på barn. Material att använda vid samtal med traumatiserade barn.

 

Bra brandskyddsbehandling möjliggör större byggnader i trä.Livet med diabetes.