teckningar

Att aldrig kunna koppla av..

Att lyckas som säljare kräver envishet.
Ur boken “Att sälja medicin” (fler bilder ur boken längre ner)

Du föds, slumpvis, in i världen.

(Kapitelillustrationer till “XBT – existentiell beteendeterapi”, NoK 2020)

Du växer upp, socialiseras och formas.

… och formar – livet ger valmöjligheter. Ta vara på dom.

Så småningom är din tid ute.

Mer ur boken “Att sälja medicin”. Förbered gärna dina åhörare lite.

Använd ett vänligt inbjudande kroppsspråk.

Pausering är viktigt.

Den blickriktning du har styr publikens blickriktning.

Bra placering vid ett säljsamtal.

Samtalspositioner: tävlan – samarbete – samtal

Utveckla stegvis, försök inte göra allt meddetsamma.

Plocka frukten!

Livet med diabetes.

Upplevelsen av en björn.

Att inta barnets perspektiv.

Övergrepp på barn. Material att använda vid samtal med traumatiserade barn.

Grundkänslor

copingmodes__