tecknat

NoK, Autism

4 st kapitelillustrationer till “XBT – existentiell beteendeterapi”, NoK 2020

Du föds, slumpvis, in i världen

Du växer upp, socialiseras och formas…

…och formar – ta vara på möjligheterna!

Så småningom är din tid ute.

Återhämtning

 

Övergrepp på barn. Material att använda vid samtal med traumatiserade barn.

 

Bra brandskyddsbehandling möjliggör större byggnader i trä.

Livet med diabetes