mindre teckningar

1_normalt
Bra ljudmiljö för en synskadad att orientera sig i.
2_tystFör tyst miljö.

3_bullrigt

För mycket ljud.

 

 

hund-1

 

 

hund-2

 

hund-3

 

 

copingmodes__

 

 

flodha%cc%88st

bukfetma

 

kongruent

 

 

 

massage

10-evolution

grŠset

image002

 

fja%cc%88rilseffekten-till-www